Angrerett, Reklamasjoner & Garanti

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager fra du har mottatt varen.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt.

Ansvaret for returen og produktet ligger på kjøper, frem til produktet er mottatt av selger. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen ved bruk av angreretten, senest 14 dager fra selgeren har mottatt og sjekket varen og uten unødig opphold.

Ved bruk av angreretten må varen returneres i sin originale form, inkludert all innpakning og emballasje, slik at varen kan selges som ny.

Angreretten bortfaller dersom:

  • varen, innpakning og emballasje har bruksmerker, riper, skader eller på hvilken som helst måte blitt forringet, anses ikke varen lenger som ny, eller prøvd eller testet på forsvarlig måte og angreretten vil bortfalle.
  • varer er demo- eller utstillingsvarer.
  • Varen er produsert på bestilling med egendefinerte opsjoner via epost, chat eller annen kontakt med selger som avviker fra standard lagersortiment i nettbutikken.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen velge å forfølge saken i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Garanti

Garantier er ekstraordinære rettigheter som gis av produsenter i en tidsbegrenset periode utover de rettighetene du som kunde har etter lovgivning og varierer i innhold og omfang. Garantier på produkter varierer fra produsent til produsent og fra produkt til produkt.

Garantier dekker ikke skade, feil eller slitasje som oppstår ved normal bruk, dårlig eller manglende vedlikehold, brukerfeil eller forandring av produktet, ulykker, uforsiktig bruk eller maktbruk, forsømmelse og all bruk som ikke er i tråd med produktets brukermanual.

Featured collection