Fraktbetingelser

Frakt og Levering

Selger står fritt til å velge, endre og re-booke leveringsmåte.

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse.

Frakt på sendinger i Norge er kostnadsfritt for bestillinger over Kr. 10 000,-.

Ellers tilkommer frakt per satser fra transportselskap som selger velger å bruke. Dette vil opplyses om i utsjekk i nettbutikken.

Kjøper er ansvarlig for at riktige kontaktopplysninger er gitt, og å være tilgjengelig for speditør frem til levering / henting av sendingen har skjedd.

Standard hjemlevering leveres til gateplan og er ikke inkludert innbæring. 

Dersom kjøper er forsøkt kontaktet, eller sendingen er forsøkt levert, eller ikke kan leveres, vil varen returneres til selger og kjøper er ansvarlig for alle tilknyttede kostnader. Med følgende presiseringer:

  • Selger forbeholder seg retten til å tilbakeholde kjøpesummen frem til sendingen i sin helhet er returnert selger, og all nødvendig dokumentasjon for avregning foreligger.
  • Ved retur blir det foretatt en avregning hvor det kjøper trekkes for: Opprinnelig frakt og returfrakt. Avregning inkluderer også alle tilleggskostnader (herunder; alle rimelige kostnader og utgifter (inklusive oppbevaring) som selger påføres, alle tap, utgifter, avgifter som selger kan påføres, og alle krav fremsatt mot selger som følge av at forsendelse ikke kan leveres kjøper i samsvar med denne avtale)
  • I tillegg tilfaller et håndteringsgebyr for retur på Kr. 300,-

Levering har skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt varen.

Leveringstidspunkt i ordrebekreftelsen som fremgår av bestillingsløsningen, er et estimat basert på speditørenes tilbud og frakttider under normale forhold. Forsinkelser kan forekomme. Ved høytider, black Friday, jul, ferier eller ekstraordinære hendelser som krig, pandemier, naturkatastrofer osv må det forventes at store forsinkelser kan skje. Selgeren skal levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kjøper.

Featured collection