Salgsbetingelser

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt skriftlig avtalte signerte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp og salg av varer.

Ved å huke av boksen i betalingsløsningen og sende din ordre, bekrefter du / kjøper å ha lest og forstått avtalen. Kjøperen samtykker og godtar til disse relevante salgsbetingelsene og særskilte vilkår som fremgår av denne avtalen.

2. Partene

Selger er Euklides AS, Drammensveien 130, 0277 Oslo, Tlf +47 22468140, epost: post@euklides.no, Organisasjonsnummer: NO988350567MVA og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varene på nettsiden er uten mva.  Frakt kan på enkelte produkter tilkomme og kalkuleres i utsjekk.

Totalpris inkludert merverdiavgift og frakt vil alltid være synlig i kassen før du fullfører din bestilling. Prisendringer i nettbutikken kan gjøres når som helst, uten forvarsel.

Eventuelle feil i priser og tilleggskostnader kan forekomme. Selger bruker tredjeparts løsninger i regnskapssystemer for valutaberegning, prissetting, frakt og betaling. Selger forbeholder seg derfor retten til å heve kjøpet, uansett grunn, frem til varen er levert til kjøper dersom selger oppfatter at feil i pris, fraktsatser, betalingsbetingelser, avgifter eller andre tilleggskostnader forekommer.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i selgers nettbutikk i bestillings- og betalingsløsning.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt av kjøperen.

6. Frakt og Levering

Selger står fritt til å velge, endre og re-booke leveringsmåte.

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse.

Frakt på sendinger i Norge er kostnadsfritt for bestillinger over Kr. 10 000,-.

Ellers tilkommer frakt per satser fra transportselskap som selger velger å bruke. Dette vil opplyses om i utsjekk i nettbutikken.

Kjøper er ansvarlig for at riktige kontaktopplysninger er gitt, og å være tilgjengelig for speditør frem til levering / henting av sendingen har skjedd.

Standard hjemlevering leveres til gateplan og er ikke inkludert innbæring. 

Dersom kjøper er forsøkt kontaktet, eller sendingen er forsøkt levert, eller ikke kan leveres, vil varen returneres til selger og kjøper er ansvarlig for alle tilknyttede kostnader. Med følgende presiseringer:

  • Selger forbeholder seg retten til å tilbakeholde kjøpesummen frem til sendingen i sin helhet er returnert selger, og all nødvendig dokumentasjon for avregning foreligger.
  • Ved retur blir det foretatt en avregning hvor det kjøper trekkes for: Opprinnelig frakt og returfrakt. Avregning inkluderer også alle tilleggskostnader (herunder; alle rimelige kostnader og utgifter (inklusive oppbevaring) som selger påføres, alle tap, utgifter, avgifter som selger kan påføres, og alle krav fremsatt mot selger som følge av at forsendelse ikke kan leveres kjøper i samsvar med denne avtale)
  • I tillegg tilfaller et håndteringsgebyr for retur på Kr. 300,-

Levering har skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt varen.

Leveringstidspunkt i ordrebekreftelsen som fremgår av bestillingsløsningen, er et estimat basert på speditørenes tilbud og frakttider under normale forhold. Forsinkelser kan forekomme. Ved høytider, black Friday, jul, ferier eller ekstraordinære hendelser som krig, pandemier, naturkatastrofer osv må det forventes at store forsinkelser kan skje. Selgeren skal levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kjøper.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert.

8. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager fra du har mottatt varen.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt.

Ansvaret for returen og produktet ligger på kjøper, frem til produktet er mottatt av selger. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen ved bruk av angreretten, senest 14 dager fra selgeren har mottatt og sjekket varen og uten unødig opphold.

Ved bruk av angreretten må varen returneres i sin originale form, inkludert all innpakning og emballasje, slik at varen kan selges som ny.

Angreretten bortfaller dersom:

  • varen, innpakning og emballasje har bruksmerker, riper, skader eller på hvilken som helst måte blitt forringet, anses ikke varen lenger som ny, eller prøvd eller testet på forsvarlig måte og angreretten vil bortfalle.
  • varer er demo- eller utstillingsvarer.
  • Varen er produsert på bestilling med egendefinerte opsjoner via epost, chat eller annen kontakt med selger som avviker fra standard lagersortiment i nettbutikken.

9. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen velge å forfølge saken i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

10. Garanti

Garantier er ekstraordinære rettigheter som gis av produsenter i en tidsbegrenset periode utover de rettighetene du som kunde har etter lovgivning og varierer i innhold og omfang. Garantier på produkter varierer fra produsent til produsent og fra produkt til produkt.

Garantier dekker ikke skade, feil eller slitasje som oppstår ved normal bruk, dårlig eller manglende vedlikehold, brukerfeil eller forandring av produktet, ulykker, uforsiktig bruk eller maktbruk, forsømmelse og all bruk som ikke er i tråd med produktets brukermanual.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon +47 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no

Featured collection